Schiedam Waterklaar 

“Samen maken we Schiedam Waterklaar”

how to create your own site

De veranderingen binnen het klimaat zijn van grote invloed op de leefomgeving in stedelijke gebieden. Hierbij denken we al gauw aan de welbekende overstromende putten bij een flinke regenbui maar ook extreme hitte en droogte zijn problemen die zich verder ontwikkelen na gelang het klimaat veranderd.

Ook Schiedam heeft te maken met de gevolgen die de verandering binnen het klimaat met zich meebrengt. Hierbij doet de gemeente het nodige om Schiedam voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering maar kan dit niet alleen. De campagne “Schiedam Waterklaar” is er daarom op gericht inwoners en ondernemers binnen Schiedam te betrekken bij de transitie naar een stad die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Hierbij heeft CCO010 ondersteund bij het helder krijgen van de kernboodschap, om deze vervolgens over te brengen op de verschillende doelgroepen met als doel de participatie te vergroten en de betrokkenen te activeren. Hierbij hebben we ondersteund bij het realiseren van verschillende uitingen, waaronder een informatieve maquette waarbij zichtbaar werd gemaakt welke klimaat adaptieve maatregelen er mogelijk zijn binnen verschillende omgevingen.

Expertise

  • CONCEPTING
  • VORMGEVING
  • DTP
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Kunnen we iets voor je betekenen?

Neem contact op!

Telefoon:

Nik Lijnis Huffenreuter
+31 6 430 20 685

E-mail:

info@CCO10.nl